Για την πλοήγηση


Γυψοσανίδες


Gypsosanides DC Tech
Γυψοσανίδες DC Tech

Τα συστήματα γυψοσανίδων συγκαταλέγονται πλέον στα βασικά δομικά υλικά για την σύγχρονη κατοικία, αφού προσφέρουν :

• Εσωτερική δόμηση με υψηλές προδιαγραφές
• Θερμομόνωση
Ηχομόνωση
Πυροπροστασία
Ασφαλή συμπεριφορά στο σεισμό
Πολύ καλή συμπεριφορά σε μηχανικές καταπονήσεις
Ταχύτητα κατασκευής
Εύκολη εγκατάσταση (και επισκευή) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Ρύθμιση της υγρασίας των εσωτερικών χώρων
Στεγνή και «καθαρή» κατασκευή
Ευκολία στην ανακατασκευή και ανακαίνιση
Δυνατότητα εντυπωσιακού σχεδιασμού