Για την πλοήγηση


Υαλοσανίδες


Yalosanides DC Tech
Υαλοσανίδες DC Tech

Η υαλοσανίδα USG αποτελείται από ένα μοναδικό εξωτερικό μανδύα ενισχυμένο από fiberglass και από έναν αδιάβροχο ινοπλισμένο πυρήνα, ο οποίος αντιστέκεται στις επιπτώσεις της υγρασίας κατά τη διάρκεια της έκθεσής της στις εξωτερικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΠΑΧΟΣ: 12,50mm
• ΠΛΑΤΟΣ: 1200
mm
• ΜΗΚΟΣ: 2300
mm


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ